Image Alt

Reinventar les organitzacions

Reinventar les organitzacions

“Reinventar las organizaciones” es el títol d’un llibre de Frederic Laloux.

Ens presenta 12 organitzacions de diferents sectors, dimensions i llocs del món que, sense conèixer-se entre elles, han trobat respostes positives, concretes i similars, a les preguntes següents:

Podem assolir la plenitud del nostre potencial humà, del nostre Ser, en les nostres organitzacions professionals?

Podem variar i canviar estructures, pràctiques, processos i cultures organitzatives que fins avui “han estat així” i “s’han fet així”?

Podem crear organitzacions en constant evolució cap a la sostenibilitat ecològica?

He estat el promotor i prologuista de l’edició en castellà d’aquest llibre i, també, de la seva posterior “Guía práctica ilustrada”. Des de la seva publicació, he compartit el seu missatge en conferències i en organitzacions.

A algunes d’elles les he acompanyat en el seu viatge evolutiu.